top of page

תמונה משפחתית - סדרה דקומנטרית

 

"תמונה משפחתית" של הבמאי שאול בצר, עורך התוכן אסף גלאי ובהפקת "אנטנה הפקות" מספקת הצצה ייחודית לתוך התא המשפחתי הלובש צורה חדשה בכל יום. הצופה יקבל פרספקטיבה אישית אותנטית על אנשים בישראל דרך הסיפורים האישיים של התא המשפחתי הנוגעים בשאלות של יחסים, ערכים, זהויות המתקיימות בתוך החברה הישראלית הרב-גונית ויעצב לעצמו תמונת מצב על מה היא משפחה בישראל בשנת 2013

 

הפרקים באתר VIMEO

תמונה משפחתית

10 פרקים, 3 משפחות בכל פרק ומומחים שנותנים פירוש שלהם לתא המשפחתי המוצג

ביקור בית

30 פרקים של 5 דקות על משפחות שונות

bottom of page